Adresy świadczeń


Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Centrum Zdrowia MEDYCYNA Sp. z o.o., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KENDRONi, SP ZOZ w Augustowie, NZOZ LEKMED, ESKULAP, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, Szpial Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, Zespół Lecznictwa Otwartego

‹ Pierwszy 73927393739473957396 7397 7398739974007401

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030351

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Upalna 1A/59,60
15-668 Białystok
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030350

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Upalna 1A/59,60
15-668 Białystok
Kod SIMC: NULL

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Numer księgi: 000000030314

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24 A
15-276 Białystok
Kod SIMC: NULL

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Numer księgi: 000000030314

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24 A
15-276 Białystok
Kod SIMC: NULL

Centrum Zdrowia MEDYCYNA Sp. z o.o.

Numer księgi: 000000030314

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Centrum Zdrowia MEDYCYNA Sp. z o.o.
Komisji Edukacji Narodowej 50/U4
15-687 Białystok
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030310

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Legionowa 3/43
15-281 Białystok
Kod SIMC: NULL

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Numer księgi: 000000030273

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2011084
Opis terytorium: Sokółka - miasto

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
gen. Sikorskiego 40
16-100 Sokółka
Kod SIMC: NULL

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Numer księgi: 000000030273

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Poleska 89
15-874 Białystok
Kod SIMC: NULL

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

Numer księgi: 000000030273

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2011062
Opis terytorium: Nowy Dwór - gmina wiejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej
M. Skłodowskiej-Curie 15
16-200 Dąbrowa Białostocka
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030273

Kod praktyki: 96
Opis praktyki: 96 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania w dziedzinie

Numer terytorium: 2011062
Opis terytorium: Nowy Dwór - gmina wiejska

Rodzaj adresu: Adres przechowywania dokumentacji
Adres do wezwania: tak

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Szkolna 26
16-205 Nowy Dwór
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030273

Kod praktyki: 96
Opis praktyki: 96 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania w dziedzinie

Numer terytorium: 2011062
Opis terytorium: Nowy Dwór - gmina wiejska

Rodzaj adresu: Adres miejsca przyjmowania wezwań
Adres do wezwania: tak

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Szkolna 26
16-205 Nowy Dwór
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030262

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Dr. Białówny Ireny 9/1
15-437 Białystok
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030262

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
M.Skłodowskiej-Curie 26
15-950 Białystok
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030248

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Legionowa 6/9
15-099 Białystok
Kod SIMC: NULL

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Numer księgi: 000000030248

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Fabryczna 27
15-950 Białystok
Kod SIMC: NULL

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KENDRONi

Numer księgi: 000000030226

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KENDRONi
Mariańskiego 3/201
15-402 Białystok
Kod SIMC: NULL

SP ZOZ w Augustowie

Numer księgi: 000000030225

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2001011
Opis terytorium: Augustów - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
SP ZOZ w Augustowie
Szpitalna 12
16-300 Augustów
Kod SIMC: NULL

NZOZ "LEKMED"""

Numer księgi: 000000030225

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
NZOZ "LEKMED"""
Ogrodowa 19
15-028 Białystok
Kod SIMC: NULL

"ESKULAP"""

Numer księgi: 000000030225

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
"ESKULAP"""
Wojska Polskiego 52
16-300 Augustów
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030225

Kod praktyki: 96
Opis praktyki: 96 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres przechowywania dokumentacji
Adres do wezwania: tak

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Familijna 38
15-157 Białystok
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030225

Kod praktyki: 96
Opis praktyki: 96 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres miejsca przyjmowania wezwań
Adres do wezwania: tak

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Familijna 38
15-157 Białystok
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030223

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2062011
Opis terytorium: Łomża - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Al.J.Piłsudskiego 6/3
18-400 Łomża
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030218

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Słonimska 15/1/31A
15-028 Białystok
Poczta (lokalizacja): Białystok
Kod SIMC: NULL

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku

Numer księgi: 000000030218

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku
Waszyngtona 17
15-276 Białystok
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030188

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2014011
Opis terytorium: Zambrów - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Magazynowa 9
18-300 Zambrów
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030164

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2003011
Opis terytorium: Bielsk Podlaski - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Adama Mickiewicza 104
17-100 Bielsk Podlaski
Poczta (lokalizacja): Bielsk Podlaski
Kod SIMC: NULL

Szpial Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Numer księgi: 000000030164

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2062011
Opis terytorium: Łomża - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Szpial Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Aleja Józefa Piłsudskiego 11
18-404 Łomża
Kod SIMC: NULL

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Numer księgi: 000000030164

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2005011
Opis terytorium: Hajnówka - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Lipowa 190
17-200 Hajnówka
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030164

Kod praktyki: 96
Opis praktyki: 96 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania w dziedzinie

Numer terytorium: 2003011
Opis terytorium: Bielsk Podlaski - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres przechowywania dokumentacji
Adres do wezwania: tak

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Marii Konopnickiej 10
17-100 Bielsk Podlaski
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030164

Kod praktyki: 96
Opis praktyki: 96 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania w dziedzinie

Numer terytorium: 2003011
Opis terytorium: Bielsk Podlaski - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres miejsca przyjmowania wezwań
Adres do wezwania: tak

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Marii Konopnickiej 10
17-100 Bielsk Podlaski
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030140

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Stary Rynek 2/102
15-030 Białystok
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030129

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2063011
Opis terytorium: Suwałki - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Emilii Plater 45
16-400 Suwałki
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030112

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2012072
Opis terytorium: Suwałki - gmina wiejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Pułaskiego 26 a
16-400 Suwałki
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030112

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2063011
Opis terytorium: Suwałki - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Noniewicza 93/4
16-400 Suwałki
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030108

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2003011
Opis terytorium: Bielsk Podlaski - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030093

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Młynowa 38/4/5
15-404 Białystok
Poczta (lokalizacja): Białystok
Kod SIMC: NULL

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Numer księgi: 000000030093

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Fabryczna 27
15-471 Białystok
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030093

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Ogrodowa 19
15-027 Białystok
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030093

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2003011
Opis terytorium: Bielsk Podlaski - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Mickiewicza 31
17-100 Bielsk Podlaski
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030025

Kod praktyki: 98
Opis praktyki: 98 - indywidualna praktyka lekarska

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Suraska 1/111
15-093 Białystok
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000030013

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2063011
Opis terytorium: Suwałki - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Noniewicza 48
16-400 Suwałki
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000029957

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Warszawska 72/09
15-078 Białystok
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000029956

Kod praktyki: 98
Opis praktyki: 98 - indywidualna praktyka lekarska

Numer terytorium: 2062011
Opis terytorium: Łomża - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Księżnej Anny 21/3
18-400 Łomża
Poczta (lokalizacja): Łomża
Kod SIMC: NULL

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach

Numer księgi: 000000029931

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2009011
Opis terytorium: Sejny - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach
ul. dr. Edwarda Rittlera 2
16-500 Sejny
Poczta (lokalizacja): Sejny
Regon: 790317340
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000029931

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2009011
Opis terytorium: Sejny - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Łąkowa 24
16-500 Sejny
Kod SIMC: NULL

‹ Pierwszy <73927393739473957396 7397 7398739974007401 >


Fizjoterapeuci | Podmioty lecznicze - nieaktywne | Podmioty lecznicze | Praktyki lekarskie | Praktyki lekarskie - nieaktywne | Praktyki pielęgniarskie
Informacja publiczna pozyskana od Ministerstwa Zdrowia po przetworzeniu do wykorzystania w celach własnych.
Copyright © 2016-2020 - by phpBlueDragon OpenSource | O autorze | Linki