Adresy świadczeń


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap, Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,, Lege Artis , Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wojewódzki w Białymstoku, Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,, Lege Artis , Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. Z O.O., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ,,Inter Hem Hospicjum Domowe, ,, Inter Hem Hospicjum Domowe, Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. St..Deresza w Choroszczy, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Szpital Wojewódzki w Łomży, Uniwersytyecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Humana Medica Omeda Sp. Z O.O., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J.Śniadceckiego w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP, SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, HUMANA MEDICA OMEDA SP. Z O. O., CENTRUM MEDYCZNE NZOZ B. LARSEN, Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Zespół Lecznictwa Otwartego

‹ Pierwszy 73957396739773987399 7400 7401

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Numer księgi: 000000029292

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2005011
Opis terytorium: Hajnówka - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Lipowa 190
17-200 Hajnówka
Kod SIMC: NULL

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Numer księgi: 000000029292

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2005011
Opis terytorium: Hajnówka - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
ul. Doc. Adama Dowgirda 9
17-200 Hajnówka
Kod SIMC: NULL

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap

Numer księgi: 000000029245

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap
ul. Nowy Świat 11C
15-453 Białystok
Poczta (lokalizacja): Białystok
Regon: 000406452
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000029245

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2003011
Opis terytorium: Bielsk Podlaski - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Adama Mickiewicza 104/5
17-100 Bielsk Podlaski
Poczta (lokalizacja): Bielsk Podlaski
Kod SIMC: NULL

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA

Numer księgi: 000000029245

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Fabryczna 27 A
15-471 Białystok
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000029245

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Krakowska 5
15-875 Białystok
Kod SIMC: NULL

Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,, Lege Artis ""

Numer księgi: 000000029241

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,, Lege Artis ""
Młynowa 17
15-404 Białystok
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000029241

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2005011
Opis terytorium: Hajnówka - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
3 Maja 41/2
17-200 Hajnówka
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000029241

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Sienkiewicza 79 A/201
15-003 Białystok
Kod SIMC: NULL

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wojewódzki w Białymstoku

Numer księgi: 000000029240

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wojewódzki w Białymstoku
Marii Skłodowskiej-Curie 26
15-278 Białystok
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000029240

Kod praktyki: 96
Opis praktyki: 96 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres przechowywania dokumentacji
Adres do wezwania: tak

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. gen. Władysława Sikorskiego 2/6
15-667 Białystok
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000029240

Kod praktyki: 96
Opis praktyki: 96 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres miejsca przyjmowania wezwań
Adres do wezwania: tak

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. gen. Władysława Sikorskiego 2/6
15-667 Białystok
Kod SIMC: NULL

Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,, Lege Artis ""

Numer księgi: 000000029240

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,, Lege Artis ""
Młynowa 17
15-404 Białystok
Kod SIMC: NULL

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku

Numer księgi: 000000029227

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku
ul. Warszawska 15
15-002 Białystok
Poczta (lokalizacja): Białystok
Regon: 050657729
Kod SIMC: NULL

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Numer księgi: 000000029227

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2011084
Opis terytorium: Sokółka - miasto

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
ul. gen. Władysława Sikorskiego 40
16-100 Sokołka
Poczta (lokalizacja): Sokółka
Kod SIMC: NULL

Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. Z O.O.

Numer księgi: 000000029227

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2014011
Opis terytorium: Zambrów - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. Z O.O.
ul. Papieża Jana Pawła II 3
18-300 Zambrów
Poczta (lokalizacja): Zambrów
Regon: 451153332
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000029227

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Sobieskiego Jana 7/9
15-013 Białystok
Kod SIMC: NULL

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Numer księgi: 000000029209

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Poleska 89
15-950 Białystok
Kod SIMC: NULL

,,Inter Hem " Hospicjum Domowe"

Numer księgi: 000000029209

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
,,Inter Hem " Hospicjum Domowe"
ul. Władysława Broniewskiego 1
15-748 Białystok
Kod SIMC: NULL

,, Inter Hem " Hospicjum Domowe"

Numer księgi: 000000029209

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2014011
Opis terytorium: Zambrów - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
,, Inter Hem " Hospicjum Domowe"
ul. Papieża Jana Pawła II 14
18-300 Zambrów
Kod SIMC: NULL

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. St..Deresza w Choroszczy

Numer księgi: 000000029209

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. St..Deresza w Choroszczy
Plac Brodowicza 1
16-070 Choroszcz
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000029209

Kod praktyki: 96
Opis praktyki: 96 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres miejsca przyjmowania wezwań
Adres do wezwania: tak

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Kręta 56c/24
15-361 Białystok
Kod SIMC: NULL

Uniwersytecki Szpital Kliniczny

Numer księgi: 000000029195

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
M. Skłodowskiej-Curie 24 A
15-276 Białystok
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000029182

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2001011
Opis terytorium: Augustów - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Ks. Skorupki 10/1
16-300 Augustów
Poczta (lokalizacja): Augustów
Kod SIMC: NULL

Szpital Wojewódzki w Łomży

Numer księgi: 000000029167

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2062011
Opis terytorium: Łomża - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Szpital Wojewódzki w Łomży
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 11
18-400 Łomża
Poczta (lokalizacja): Łomża
Regon: 450092611
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000029167

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2062011
Opis terytorium: Łomża - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Kazańska 9/39
18-404 Łomża
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000029165

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2011094
Opis terytorium: Suchowola - miasto

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Goniądzka 34
16-150 Suchowola
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000029145

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Św. Rocha 12/14
15-879 Białystok
Kod SIMC: NULL

Uniwersytyecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Numer księgi: 000000029144

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Uniwersytyecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Marii Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Kod SIMC: NULL

Humana Medica Omeda Sp. Z O.O.

Numer księgi: 000000029144

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Humana Medica Omeda Sp. Z O.O.
Fabryczna 39
15-482 Białystok
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000029144

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Św. Rocha 12/14
15-879 Białystok
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000029142

Kod praktyki: 98
Opis praktyki: 98 - indywidualna praktyka lekarska

Numer terytorium: 2002052
Opis terytorium: Juchnowiec Kościelny - gmina wiejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Zambrowska 20
16-001 Kleosin
Kod SIMC: NULL

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J.Śniadceckiego w Białymstoku

Numer księgi: 000000029133

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J.Śniadceckiego w Białymstoku
Marii Skłodowskiej-Curie 26
15-097 Białystok
Kod SIMC: NULL

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Numer księgi: 000000029133

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2010011
Opis terytorium: Siemiatycze - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze
Kod SIMC: NULL

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP

Numer księgi: 000000029133

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP
ul. Nowy Świat 11c
15-453 Białystok
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000029127

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2002052
Opis terytorium: Juchnowiec Kościelny - gmina wiejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
NULL 45/2
16-061 Juchnowiec Dolny
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000029123

Kod praktyki: 98
Opis praktyki: 98 - indywidualna praktyka lekarska

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Św. Rocha 7/16
15-879 Białystok
Kod SIMC: NULL

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Numer księgi: 000000029114

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 26
15-278 Białystok
Kod SIMC: NULL

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Numer księgi: 000000029114

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Poleska 89
15-874 Białystok
Kod SIMC: NULL

HUMANA MEDICA OMEDA SP. Z O. O.

Numer księgi: 000000029114

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
HUMANA MEDICA OMEDA SP. Z O. O.
Fabryczna 39
15-482 Białystok
Kod SIMC: NULL

CENTRUM MEDYCZNE NZOZ "B. LARSEN"""

Numer księgi: 000000029113

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
CENTRUM MEDYCZNE NZOZ "B. LARSEN"""
Chrobrego 16a/2
15-057 Białystok
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000029113

Kod praktyki: 96
Opis praktyki: 96 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres przechowywania dokumentacji
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Storczykowa 20/10
15-644 Białystok
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000029113

Kod praktyki: 96
Opis praktyki: 96 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania w dziedzinie

Numer terytorium: 2061011
Opis terytorium: Białystok - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres miejsca przyjmowania wezwań
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Storczykowa 20/10
15-644 Białystok
Kod SIMC: NULL

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Numer księgi: 000000029097

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2062011
Opis terytorium: Łomża - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Piłsudskiego 11 A
18-400 Łomża
Kod SIMC: NULL

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Numer księgi: 000000029097

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie

Numer terytorium: 2062011
Opis terytorium: Łomża - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Piłsudskiego 11 A
18-400 Łomża
Kod SIMC: NULL

‹ Pierwszy <73957396739773987399 7400 7401 >


Fizjoterapeuci | Podmioty lecznicze - nieaktywne | Podmioty lecznicze | Praktyki lekarskie | Praktyki lekarskie - nieaktywne | Praktyki pielęgniarskie
Informacja publiczna pozyskana od Ministerstwa Zdrowia po przetworzeniu do wykorzystania w celach własnych.
Copyright © 2016-2020 - by phpBlueDragon OpenSource | O autorze | Linki